Останати новости

ПЕНЗИОНЕРИТЕ ЕДУЦИРАНИ ЗА ПРВА ПОМОШ

Во просториите на Здружението на пензионери од Велес се одржа едукација на Прва помош. Присутните научија како да...>>


Д-Р ВЛАДО ХАЏИ НАУМОВ ДОБИТНИК НА НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ВОЛОНТЕРСТВО

На државната манифестација која денеска се одржа во Скопје доделени се националните признанија за волонтерство по овод 5-ти...>>


ЗАЕДНИЧКА РАБОТИЛНИЦА НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ И ЛИЦАТА ОД ДНЕВНИОТ ЦЕНТАР СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

По повод Неделата за грижа на стари лица се одржа заедничка работилница на Црвен крст на Република Македонија...>>


290 УЧЕНИЦИ ОД ООУ БЛАЖЕ КОНЕСКИ ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ЗАВИСНОСТИ

Учениците од ООУ „Блаже Конески“ едуцирани за болестите на зависност. Како дел од проектот „Превенција од зависности“ на...>>


ХУМАНА АРМИЈА

Припадниците на Армијата ја покажаа својата хуманост. Во голем број се одзваа на крводарителската акција која на 15-ти...>>


види ги сите